Fastighet i Bålsta

Väppeby 7:241 Hus B

Ägare: Draget Fastighetspartner AB
Fastighetsbeteckning: Väppeby 7:241 Hus B
Adress: Spjutvägen 15   746 50 Bålsta
Total yta: 1192 kvm
Antal lokaler: 3 st
Tomt: Asfalterad och inhägnad.