Bista 4:7 2018-03-14T09:45:48+02:00

Project Description

Bista 4:7

Ägare: Draget Invest AB
Fastighetsbeteckning: Bista 4:7
Adress: Mjödvägen 4 b
Total yta: 160 kvm
Tomt: Gräsytor

Bilder och ritningar

Söker du lokal i en liknande fastighet?

SÖKER DU LOKAL