Energieffektiva hus med kontor i Bålsta

Med vår unika byggteknik skapar vi energieffektiva hus med kontor i Bålsta. Vi börjar med en bärande konstruktion i trä som vi isolerar med cellplast enligt en egen licensieread metod. Metoden gör att vi undviker kontakt mellan insidans trävirke och fasad vilket skapar ett homogent klimatskap utan köldbryggor. Detta gör att det krävs en extremt låg energiåtgång och resultatet blir energieffektiva hus med kontor i Bålsta.

Se ett hus växa fram på några minuter i vår film:

Nu blir våra hus självförsörjande!

Nu bygger vi ut med solpaneler på våra hus. Vårt mål är att alla hus ska bli självförsörjande vad gäller uppvärmning och varmvatten genom att vi monterar smarta solpaneler på våra hus. På länken nedan kan du se hur vi monterar solpaneler och läsa mer om vårt miljöarbete.