Draget i Bålsta – Mitt i smeten, i lugnet

Bålsta i Håbo kommun ligger i naturskön miljö invid Mälarens strand. Cirka 5 mil till både Uppsala och Stockholm. Granne med Enköping och sex mil till Västerås. Arlanda ligger blott tre mil bort och här passerar både E18 och Mälarbanan. Vi brukar säga att det här är lugnet mitt i smeten, och oavsett vad du arbetar med så är det svårt att hitta ett smartare läge än såhär.

Bålsta är i ständig förändring och har en stadigt ökande inflyttning.

1950 bodde här 951 invånare.
1970 bodde här 4972 invånare.
1980 bodde här 11468 invånare.
Idag bor och arbetar ca 22000 personer i kommunen.
Här finns tillverkningsindustri, hälsoföretag och hantverkare. Här finns enmansföretagaren, handelsbolaget och företag med miljardomsättning. Här finns helt enkelt en plats för alla. Och vi hjälper dig gärna med lokalen på den platsen.

Välkommen till Håbo, Bålsta och Draget!

Dragets historia

Draget är inte bara namnet på det område vi verkar i. Det är också namnet på det näs som utgör gränsen mellan Uppsala och Stockholms län. Näset är den enda fasta landförbindelsen mellan Bro-landet i öster och fastlandet vid Bålsta i väster. Därför har huvudvägen mellan Stockholm och Västerås alltid passerat här, dess äldsta fas representeras av ett omfattande hålvägssystem (Fåror från slitage av hovar och fötter) i den branta slänten ned mot Draget. Det var också en viktig alternativ sjöväg till Uppsala istället för den genom Almarestäket (som fortfarande är en farbar sjöled mellan Uppsala och Mälaren). Näset sträcker sig från Kalmarviken och Kalmarsand i söder till Lilla Ullfjärden i norr.

Järnålderns, vikingatidens och medeltidens landvägar var obekväma och farliga. Vattenvägarna var bättre alternativ. Med båt sommartid eller i släde på vinterisarna gick resan snabbt jämförd resor på krokiga och leriga ridstigar över ås och sankmark.

Draget hade därför en en nyckelställning i de forntida vattenvägarna. Precis som namnet antyder drogs båtar på land mellan Kalmarsviken och Ullfjärden. I början av 1920-talet upptäckte ortsbor rester av en dragränna med förmultnade timmerstockar. Rännan har vid undersökning grovdaterats till järnåldern eller början av historisk tid. Den har legat på högsta passpunkten, nu 14,65 meter över havet, vilket svarar mot strandlinjen under yngre bronsåldern.

Draget har således alltid, med sin strategiska placering, varit en viktig knutpunkt. Invid näsets norra ända låg en fornborg, kallad Borgen eller Skansborgen, som var omkring 300 gånger 190 meter stor. Borgen var förstärkt av en 440 meter lång stenvall. Vid arkeologiska undersökningar 1996–1997 framkom att anläggningen troligen är från yngre stenålder, vilket gör den till Mälardalens äldsta vallanläggning.

Ett av Dragets idag äldsta hus ingår i Dragetgruppens fastighetsbestånd. Ett av de få hus som ej är kontor- eller industrifastighet.

Vill du veta mer?

Här finner du lite nyttiga länkar: