Vi bygger för de små i Bålsta

Nu bygger vi även för de minsta invånarna i Bålsta. Omkring Mälaren har vi en unik fågelfauna och med utbyggnaden av regionen kanske vi ibland är tvugna att dela område med de allra minsta.
Därför monterar vi nu upp fågelholkar på våra hus för våra bevingade vänner.