Kontorslokaler i Bålsta

Bista 4:7 Hus 2

Bista 4.7 hus 2 ligger vid i den första rondellen vid infarten till Bålsta. Huset innehåller 4 kontorslokaler med ytor mellan 125-200 kvm. Likt många av våra andra fastigheter är även det här huset ett lågenerihus och kommer få en solcellsanläggning installerad på taket för att producera solel för uppvärmning och varmvatten. Fastigheten har en entréplan och en övre våning!

Ägare:  Draget Invest AB
Fastighetsbetekning: Bista 4:7.2
Adress: Mjödvägen 6, 746 50 Bålsta
Total yta: 624 kvm
Antal lokaler: 4 st
Tomt:  Asfalterad och gräsytor

Just nu producerar Bista 4:7 Hus 2