Bista 1:189 2020-01-15T14:50:52+02:00

  Project Description

  Lokaler i Bålsta

  Bista 1:189

  Fastigheten Bista 1:189 ligger vid infarten till Bålsta och innehåller 5 lokaler. Lokalernas ytor varierar mellan 120-280 kvm och kommer med hjälp av en solcellsanläggning bli självförsörjande för el till värme, varmvatten och utebelysning. Tack vare sin placering har fastigheten ett perfekt skyltläge i första rondellen när du kör in mot Bålsta!

  Ägare:Draget Fastighetspartner AB
  Fastighetsbeteckning:Bista 1:189
  Adress:Vikingavägen 2, 746 50 Bålsta
  Total yta:742 kvm
  Antal lokaler:5st
  Tomt:Asfalterad och grusad

  Bilder och ritningar

  Söker du lokal i en liknande fastighet?