Lokaler i Bålsta

Bista 1:189

Fastigheten Bista 1:189 ligger vid infarten till Bålsta och innehåller 4 lokaler. Lokalernas ytor varierar mellan 120-280 kvm och kommer med hjälp av en solcellsanläggning bli självförsörjande för el till värme, varmvatten och utebelysning. Tack vare sin placering har fastigheten ett perfekt skyltläge i första rondellen när du kör in mot Bålsta!

Ägare: Draget Fastighetspartner AB
Fastighetsbeteckning: Bista 1:189
Adress: Vikingavägen 2, 746 50 Bålsta
Total yta: 742 kvm
Antal lokaler: 4 st
Tomt: Asfalterad och grusad

Just nu producerar Bista 1:189

 
Söker du lokal i en liknande fastighet?