Ägare: Draget Bista 3:20-21 AB
Fastighetsbeteckning: Bista 3:44 Lokal 2
Storlek: 578 kvm
Hyra:
Tillträde: kv 1 2025 (under produktion går att påverka planlösningen)